« terug naar vorige pagina

Somatiek praktijkondersteuner

Als somatiek praktijkondersteuner is het mijn taak mensen met een chronische ziekte (zoals diabetes, astma, COPD en hart- en/of vaatziekten) binnen de huisartsenpraktijk zo goed mogelijk te begeleiden en complicaties op termijn zo veel mogelijk te voorkomen. Dit alles in nauwe samenwerking met de huisarts. Een goede begeleiding van mensen met een chronische ziekte kan de kwaliteit van leven immers verhogen. Tevens bezoek ik ouderen en onderhoud ik waar nodig contact met mantelzorgers en thuiszorg.