« terug naar vorige pagina

Onze visie

Onze visie is dat huisartsenzorg toegankelijk moet zijn voor alle mensen dichtbij huis. Wij interpreteren huisartsgeneeskundige zorg in de meest brede zin van het woord. Wij streven er daarom naar laagdrempelig te zijn en oog te hebben voor zeer diverse behoeften van zorg. We richten ons op een persoonsgerichte benadering en continuïteit van zorg.